Maselnica korbowa – sposób na własne masło

Miłośnicy staroci, często kolekcjonują również przedmioty etnograficzne codziennego użytku. Popularne są wśród nich cepy, chomąta, żelazka, magle maselnice. Dużą kolekcję przedmiotów codziennego użytku związaną z przetwórstwem mleka posiada Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.