Maselnica korbowa – sposób na własne masło

Miłośnicy staroci, często kolekcjonują również przedmioty etnograficzne codziennego użytku. Popularne są wśród nich cepy, chomąta, żelazka, magle maselnice. Dużą kolekcję przedmiotów codziennego użytku związaną z przetwórstwem mleka posiada Muzeum Rolnictwa w Szreniawie.
Maselnice to urządzenia do ręcznego wytwarzania masła. Proste maselnice zbudowane są z następujących elementów: konew, nadstawka, bijak i jaszczyk. Były też maselnice bardziej skomplikowane w postaci beczki. Mogła ona być ruchom lub nieruchoma, ułożona pionowo lub poziomo.
Do Galerii ArtKrot trafiła maselnica korbowa. Tego typu urządzenie ma postać beczki umieszczonej na stojaku. Góra beczki jest zdejmowana i mocowana za pomocą śrub. Znajduje się w niej kranik. Cała beczka jest ruchoma. Mechanizm poruszany jest za pomocą korby.
Prezentowana maselnica korbowa została odrestaurowana. Elementy drewniane oczyszczone i pomalowane. Części metalowe wyczyszczono i odmalowano, a następnie złożono i nasmarowano, aby zapewnić ich bezproblemowe działanie.
Przedmiot ten może pełnić rolę dekoracji w domu lub można zastanowić się nad przygotowaniem go do funkcji użytkowej np. barek, kwietnik. Wszystko pozostaje w gestii nowego właściciela.